Saivaara Mökit Oy Tietosuojakäytäntö


Tämä asiakirja sisältää tiedot siitä, miten Saivaara Mökit Oy kerää, käsittelee ja säilyttää asiakkaan henkilötietoja,
Kun asiakas ottaa yhteyttä Saivaara Mökkeihin varatakseen palveluita, häneltä pyydetään henkilötietoja.
Saivaara Mökit Oy noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta ja on tietoinen siitä, että asiakkaalla tulee halutessaan olla pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin, niiden tarkasteluun, korjaamiseen ja poistamiseen.

Miten keräämme asiakkaan henkilötietoja
● Asiakkaalta itseltään varauksen teon yhteydessä
● Asiakkaan matkakumppanilta, perheenjäseneltä tai muulta henkilöltä, joka tekee varauksen asiakkaan puolesta
● Matkatoimistolta, matkanjärjestäjältä tai muulta taholta kuten yhdistykseltä tai yritykseltä, joka tekee varauksen asiakkaan puolesta
● Varauspalvelulta, esimerkkinä Booking.com

Asiakastietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin
● Majoitus-, ruokailu- ja muiden palveluiden varausten käsittelyyn
● Asiakkaan varaukseen, laskutukseen ja maksuun liittyvään viestintään
● Saivaara Mökkien markkinointiin, myyntiin ja palvelujen toteuttamiseen

Minkälaisia tietoja asiakkaalta tarvitaan
● Asiakkaan henkilötiedot kuten etunimi, sukunimi, syntymäaika, kansallisuus, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
● Asiakkaan toiveet esimerkiksi majoitukseen liittyen
● Asiakkaan valitsema maksutapa
● Asiakaspalaute ja reklamaatiot
● Asiakkaan suostumus suoramarkkinointiin

Millä tavoin asiakastietoja saadaan
● Henkilökohtaisen tapaamisen aikana
● Kotisivun varauslomakkeella
● Postitettuna kirjeenä
● Sähköposti- tai Facebook-viestinä
● Puhelimitse

Kuka Saivaara Mökit Oy:ssä vastaanottaa ja käsittelee asiakkaalta saatuja tietoja
● Saivaara Mökkien omistajilla ja henkilökunnalla on pääsy asiakastietoihin
● Asiakastietoja voidaan toimittaa vaatimuksesta viranomaisille, jos heillä on siihen lakisääteinen oikeus
● Asiakastietoja voidaan toimittaa Haltinmaan yhteistyöyrityksille, jos niitä tarvitaan asiakkaan pyynnöstä tilatun palvelun toteuttamiseksi
● Asiakastietoja voidaan toimittaa maksunvälityspalvelulle

Saivaara Mökit Oy ei vuokraa eikä myy asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille. Saivaara Mökkien käyttämillä sosiaalisen median kanavilla on omat tietosuojakäytäntönsä, joihin asiakkaan on hyvä tutustua.

Asiakastietojen säilyttäminen
Asiakastietoja säilytetään enintään kolme vuotta eteenpäin siitä ajankohdasta, kun asiakkaan tilaama palvelu on suoritettu. Kirjanpitoaineistossa esiintyvä asiakastieto säilytetään lain vaatima aika.

Yhteystiedot
Kaikki tietosuojakäytäntöä koskevat kyselyt pyydetään toimittamaan kirjallisesti oheiseen osoitteeseen.
Saivaara Mökit Oy
Ilkka Leinonen
Harjutie 21
99490 Kilpisjärvi
Sähköposti: ilkka.leinonen@pp1.inet.fi